Niveaus

Español Profesional staat voor kwaliteit en plezier in het onderwijs van de Spaanse taal en van Nederlands als tweede taal.

Om kwaliteit te waarborgen hebben wij er voor gekozen om volgens het Europees Referentiekader (ERK) te werken. Het ERK is een door de Raad van Europa vastgesteld kader van niveau-omschrijvingen voor alle Moderne Vreemde Talen-onderwijs in Europa en daarmee ook een instrument om de taalvaardigheid van de burgers in alle lidstaten te kunnen beoordelen.

Het ERK wordt sinds augustus 2007 ook in Nederland in het Vreemde Talen-onderwijs als officieel instrument gehanteerd.

Binnen het ERK worden zes niveaus onderscheiden:

Van 0 naar A1: Básico (beginners)
Van A1 naar A2: Elemental (halfgevorderden)
Van A2 naar B1: Intermedio (gevorderden 1)
Van B1 naar B2: Avanzado (gevorderden 2)
Van B2 naar C1: Superior (vergevorderden 1)
Van C1 naar C2: Perfeccionamiento (vergevorderden 2)

Om er voor te zorgen dat u met plezier en gemak bij ons Spaans leert, maken wij gebruik van de meest recent verschenen lesmethoden die volgens ERK-normen zijn samengesteld. Tijdens de taaltrainingen wordt ook gebruik van extra materiaal in de vorm van: leesteksten,krantenartikelen, woordspelletjes, luisteroefeningen, Spaanstalige liedjes, filmfragmenten en interviews.

Schema downloaden
Hier kunt u per niveau lezen wat de taalvaardigheden precies inhouden.